DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Bazna,  judeţul Sibiu

 

Descrierea stemei

    

Stema comunei Bazna se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, cu câmp de aur zidit, având în centru o flacără roşie, cu miez de aur, însoţită la dreapta de toiagul negru al lui Esculap, iar la stânga de dangaua de înfierat vitele (un trident răsturnat).

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate

 

  

Câmpul zidit face aluzie la existenţa unor vestigii istorice existente în comună.

Flacăra sugerează bogăţia în gaze naturale ale solului.

Dangaua pentru înfierat vitele, folosită din anul 1826, evocă marca juridică a comunei.

Toiagul lui Esculap face trimitere la tradiţia consacrată de staţiune balneoclimaterică.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.